FANDOM


Directeurerna
eller Det är jag som bestämmer

Grundat:

1985

Grundare:

Pelle

Den/dem som håller ihop hela spexet och konsikvintiellt får ta allt ris eller ros efter avklarat spexår

Directeur-posten var från början titulerad så enkelt som chefen, något som fångar arbetsansvaret mycket väl. Directeuren är det styrande organ inom Jubelspexet som, likt en diktator, har det avslutande ordet i alla debatter.

Directeuren eller Directeurerna väljs ut av sektionen under vår-SM lagom till att föregående spexår når sitt slut.

En av directeurens första uppgifter är att plocka ut chefer till de grupper som utgör spexet, se kategori:Grupper.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.