FANDOM


Jubelspexets definition av en grupp är en samling Jubelspexare som arbetar med ett specifikt område. Rättframma exempel är Skådis som skådespelar på scen och Manus som skriver manus. Mer kryptiska grupper inkluderar SM som anordnar fester och SKOJ som syr och sminkar scenfolk.

Under årens gång har grupper dels tillkommit, dels bytt namn, sammanfogats eller tagits bort helt. På denna sida finns en komplett lista över alla grupper som finns eller funnits, såväl som listor över nuvarande och gamla grupper.

All items (27)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.