FANDOM


Manus
gjord av: Nicklas Carlsson
Manus
eller jo men vi tänkte såhär...

Grundat:

1985

Grundare:

Kattis?

De tappra själar som försakar sommarlov, höstnätter och julledighet för att skriva vad alla andra ska jobba med.

ManusprocessenRedigera

Manusprocessen börjar med att chefsgruppen väljer ut ett synopsis för årets spex. Utifrån detta synopsis skriver manusgruppen mer utförliga karaktärsbeskrivningar och handlingsrudiment att arbeta om till repliktext.

Traditionellt skrevs manus färdigt under sommarlovet, varefter resten av spexet tog vid sitt arbete. Sedan under 2010-talet[?] förlängdes dock manusprocessen till circa 9 månader (juni till februari). Anledningen är införandet av fler manusgenomdrag och större utnyttjande av dekorrepen, vilka används som hjälp vid iterering av manuset. Itereringens syfte är dels att öka kvaliteten på manuset, dels att ge övriga spexare en chans att påverka sånt som i sin tur påverkar deras egen grupp.

Genomdrag i grova drag:

  • Manuspresentation - Manus presenterar kort handling och karaktärer. Inget kritikmöte följer.
  • Chefsgruppsgenomdraget - Manus tar emot kritik att arbeta vidare utifrån.
  • Stora manusgenomdraget - Manus tar emot kritik att arbeta vidare utifrån.
  • Första dekorrepet - Manus tar emot kritik att arbeta vidare utifrån.
  • Andra dekorrepet - Manus tar endast emot mindre mängd kritik; i regel ska manus vara färdigställt en vecka senare.

Parallellt med manuskriptarbetet skriver manus låttexter.

Manus egna lexikonRedigera

ma´nus subst. ~et , plur. ~, best. plur. ~en
- Beskrivning av ett spex innehåll och dialog scen för scen
KONSTR.: ett ~ (av ngn) (om ngn el. ngt), ~et(till ngt)
HIST.: sedan 1919; kortform av manuskript.

rim`frost subst. ~en
- Tillstånd då manusgruppen inte kan komma på något bra rim.
HIST.: sedan karaktären hertigen av Buckingham infördes.

nö`drim subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men
- oäkta rim använt mot rimfrost: ~ som problemmet/hemmet.

Exempel:


HIST.: sedan 2001
HIST.: Tradition anno 2015 att skriva in minst ett uppenbart nödrim per spex

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.