FANDOM


Vrak
eller så här gjorde vi under...

Grundat:

Innan 1990

Grundare:

?

En grupp av spexare från alla år som visat sin värdighet.

Vrak blir man efter det att man befunnits värdig.

Värdig blir man när man medverkat i tre Jubelspex.

Vrakmedalj belönas man med när man befunnits värdig och närvarat vid en medaljutdelning.

Dubbelvrak blir man när man inte förstår sitt eget bästa och medverkat i sex Jubelspex.

Trippelvrak blir man när det slumpat sig så att man medverkat i nio Jubelspex.

Quadruppelvrak blir man när man funnit sin mening i livet och medverkat i tolv Jubelspex.

Qvintuppelvrak blir man när man vaknar en morgon och inser att man medverkat i femton Jubelspex.

Vrak-medaljer
1vrakmedalj 2vrakmedalj 3vrakmedalj ?? ??
Vrak Dubbelvrak Trippelvrak Quadruppelvrak Qvintuppelvrak

Vrakmedaljer infördes av Henrik Granqvist under 90-talets barndom som då fick i uppgift att hålla koll på alla som var värdiga.


Vrak är ett vanligt fenomen inom Jubelspexet, speciellt på senare tid då söktrycket ökat markant eftersom merparten från föregående år gärna är med igen. Frekvensen av dubbelvrak å andra sidan varierar med tiden där kompiskretsar är vanligen den drivande faktorn, många återfinns även ofta inom Manus. Ett faktum som delvis kan förklaras med att dessa individer i många fall tagit sin examen och därmed har ett jobb som tar upp all deras vardagstid.

Ytterst få dubbelvrak hinner dock uppnå statusen trippelvrak då de flesta väljer att lägga studietiden bakom sig efter examen.

Därmed är alltså quadruppelvrak ännu mer sällsynt, det krävs framför allt en brinnande vilja för spexets välmående. Idag finns minst två stycken som lyckats med denna bragd. Henrik Frizén och Stefan Liedén.

Stefan är därefter den enda av dem som lyckades med den högt ärade titeln quintuppelvrak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.